Cài thông số phần mềm Artcut2005 cho máy PCUT

Một số thông số kỹ thuật đáng lưu ý khi ta cài chương trình Artcut2005. Nếu ta bỏ qua bước này máy không tự nhận cổng hay làm việc ổn định được. Chúng ta nên làm theo hướng dẫn sau đây:

Chọn biểu tượng Artcut2005 để chạy chương trình.

pcut1

Chọn khổ decal làm việc:

pcut2

Chọn khổ decal làm việc (Width=chiều ngang; Height=chiều dọc)
(Theo hình trên Decal có khổ 6 tấc dài 1,5m)
Chọn Create để tiếp tục.

pcut3

Chọn biểu tượng Cut/plot
Chọn tên máy refine trong mục Manufacturers
Chọn PCUT CTN630 (nếu là máy 6 tấc)

pcut4

Chọn PCUT CTN1200 (nếu là máy 1m2 )

*Chú ý: Phải chọn đúng hiệu máy, tên máy nếu sai máy cắt không chính xác và gạch những đường không xác định trên Decal.

Chọn xong nhắp chuột vào nút ADD và Close.
Ra ngoài chọn khổ cắt của máy: Vinyl Size —> 600mm

pcut5

Chọn cổng kết nối với máy tính:
Trong cửa sổ này nhấn vào nút Setup:
Chọn cổng COM 1:

pcut6

Trong thẻ Serial Port Setting chọn Port COM 1.
Sequential Control : chọn XON/XOFF và RTS/CTS.

pcut7
Trong thẻ Ploter Compensation: Chọn Close (khép góc) >= 0.2 mm
Sharp Angle (góc vuông) >= 0.36mm.