Nam châm dẻo dạng dải

Nam châm dẻo dạng dải
Nam châm dẻo dạng dải hay còn gọi là nam châm dẻo dạng sơi, được sản xuất bởi loại bột ferrite pha trộn với nhựa hoặc