In Decal PP quảng cáo

In Decal PP quảng cáo
In Decal PP là một hình thức in Phun khổ lớn sử dụng máy in hifi độ phan giải cao. Deca PP là chất liệu có