Kỹ năng thiết kế, xuất file in kỹ thuật số

Kỹ năng thiết kế, xuất file in kỹ thuật số
Đầu tiên,bạn cần phải xác định rõ phần mền mà mình định thiết kế file, có các phần mềm để thiết kế như: ILLUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP…