Khung treo banner standy chịu gió 2 mặt

Khung treo banner standy chịu gió 2 mặt
Khung treo banner standy chịu gió 2 mặt chuyên dùng cho các sự kiện ngoài trời với khả năng đứng vững, bền bỉ chắc chắn được StandeeLand lần đầu

Khung treo Standee chịu gió 1 mặt

Khung treo Standee chịu gió 1 mặt
Khung treo standee chịu gió một mặt chuyên dùng cho các nhà hàng tiệc cưới, khu vui chơi, trung tâm huấn luyện thề thao, các sự