Nam châm dẻo dạng tấm

Nam châm dẻo dạng tấm
Thế Giới Decal cung cấp các loại nam châm dẻo: nam châm dẻo dạng cuộn, dạng dải, và nam châm dẻo dạng tấm. Trong đó nam

Nam châm dẻo A4

Nam châm dẻo A4
Nam châm dẻo A4 hay còn gọi là nam châm cao su, được hợp thành từ chất nhựa hoặc cao su kết hợp với bột từ