Tình trạng máy cắt Decal Mimaki CG-60SRIII tuôn giấy khi cắt xong

Tình trạng máy cắt Decal Mimaki CG-60SRIII tuôn giấy khi cắt xong
Bạn đang sử dụng máy cắt Decal mimaki CG-60 SGIII và bị mắc phải lỗi khi cắt xong file bất kỳ thì tuôn giấy decal ra

Khắc phục lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao

Khắc phục lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao
Máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao nhưng bạn chưa biết cách khắc phục như thế nào, sau đây Thế Giới máy