In PP

In PP
PP là gi? PP là viết tắt của Polypropylen là một loại polymer là sản phẩm của phản ứng trùng hợp Propylen. Là tên một loại

In PP cán format

In PP cán format
In PP cán format cũng giống như kỹ thuật in PP bình thường, nhưng sau khi in, người ta bồi sản phẩm in lên một tấm

In Decal PP quảng cáo

In Decal PP quảng cáo
In Decal PP là một hình thức in Phun khổ lớn sử dụng máy in hifi độ phan giải cao. Deca PP là chất liệu có