In Băng rôn

In Băng rôn
Băng rôn là một ấn phẩm quảng cáo được sử dụng rộng rãi trên thị trường bởi nó có tính năng đại chúng, sử dụng ở