Kỹ năng thiết kế in ấn

Kỹ năng thiết kế in ấn
In ấn là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, mà người chịu trách nhiệm thiết kế và in ấn phải là người biết làm

Kỹ năng thiết kế, xuất file in kỹ thuật số

Kỹ năng thiết kế, xuất file in kỹ thuật số
Đầu tiên,bạn cần phải xác định rõ phần mền mà mình định thiết kế file, có các phần mềm để thiết kế như: ILLUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP…