Nam châm dẻo màu trắng

Nam châm dẻo màu trắng
Nam châm dẻo màu trắng được làm bằng hợp chất nhựa hoặc cao su kết hợp với bột từ của nam châm ferrite. Đây là một