Nam châm dẻo dạng dải

Nam châm dẻo dạng dải
Nam châm dẻo dạng dải hay còn gọi là nam châm dẻo dạng sơi, được sản xuất bởi loại bột ferrite pha trộn với nhựa hoặc

Nam châm dẻo dạng cuộn

Nam châm dẻo dạng cuộn
Nam châm dẻo dạng cuộn hay còn gọi là nam châm cao su, được sản xuất từ hợp chất nhựa hoặc cao su kết hợp với