Nam châm dẻo dạng cuộn

Nam châm dẻo dạng cuộn
Nam châm dẻo dạng cuộn hay còn gọi là nam châm cao su, được sản xuất từ hợp chất nhựa hoặc cao su kết hợp với