Nam châm dẻo màu

Nam châm dẻo màu
Nam châm dẻo dạng màu được tạo thành từ hợp chất nhựa hoặc cao su kết hợp với bột từ của nam châm ferrite, có một mặt từ hút