Máy phun cát làm bia mộ, bia đá hoa cương

Máy phun cát làm bia mộ, bia đá hoa cương
Quy trình làm bia mộ, bia đá được tóm tắt như sau: Cắt, mài đá tạo hình bia và đánh bóng. Tạo mẫu chữ, ảnh, hoa