Cần gạt ép decal máy cắt chữ decal Roland

Cần gạt ép decal máy cắt chữ decal Roland
Sau một thời gian sử dụng, máy của bạn có dấu hiệu cần gạt ép decal bị mòn các khớp chuyển động hoặc bị giãn lò