Khắc phục lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao

Khắc phục lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao
Máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao nhưng bạn chưa biết cách khắc phục như thế nào, sau đây Thế Giới máy