Hướng dẫn cài đặt Driver USB 1.1 máy cắt chữ Mimaki

Bạn đang sử dụng các loại máy cắt decal Mimaki: CG-60ST, CG-60SL, CG-60SR, CG-130SRII, các dòng Mimaki FX Series, vậy video sau đây sẽ hướng dẫn