In PP cán format

In PP cán format
In PP cán format cũng giống như kỹ thuật in PP bình thường, nhưng sau khi in, người ta bồi sản phẩm in lên một tấm