Nam châm dẻo màu trắng

Nam châm dẻo màu trắng
Nam châm dẻo màu trắng được làm bằng hợp chất nhựa hoặc cao su kết hợp với bột từ của nam châm ferrite. Đây là một

Nam châm dẻo A4

Nam châm dẻo A4
Nam châm dẻo A4 hay còn gọi là nam châm cao su, được hợp thành từ chất nhựa hoặc cao su kết hợp với bột từ